Käyttöehdot

1 artikla – Terminologia

Seuraavat termit määritellään sellaisiksi näissä ehdoissa:

Harkinta-aika: ajanjakso, jonka aikana kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;

Asiakas: henkilö, joka ei harjoita liiketoimintaa ja tekee verkkosopimuksen palveluntarjoajan kanssa;

Kalenteripäivä: kuukauden jokainen päivä;

Spread-sopimus: verkkosopimus, joka koskee sarjaa tuotteita ja/tai palveluita, jolloin toimitus- ja/tai vastaanottovelvollisuus jakautuu tietylle ajanjaksolle;

Vakaa tallennusväline: mikä tahansa väline, jonka avulla asiakas tai palveluntarjoaja voi tallentaa nimenomaan hänelle osoitettuja tietoja siten, että tallennettujen tietojen käyttö ja muuttaminen on mahdollista tulevaisuudessa.

Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus irtisanoa verkkosopimus harkinta-ajan kuluessa;

Palveluntarjoaja: yksityishenkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa tuotteita ja/tai palveluita asiakkaille etänä;

Digitaalinen sopimus: sopimus, jossa palveluntarjoajan tuotteiden ja/tai palveluiden verkkomyyntiä varten perustaman järjestelmän yhteydessä käytetään vain digitaalisia viestintämenetelmiä sopimuksen tekemiseen asti;

Digitaalinen viestintätyökalu: mikä tahansa väline, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että asiakas ja palveluntarjoaja ovat fyysisesti läsnä samanaikaisesti.

Ehdot: palveluntarjoajan voimassa olevat yleiset ehdot.

Artikla 2 – Palveluntarjoajan tiedot

FootZone.nl

info@footzone.nl


Artikla 3 – Ehtojen voimassaolo

1. Nämä ehdot koskevat kaikkia palveluntarjoajan ehdotuksia ja kaikkia etäsopimuksia ja tilauksia palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä.
2. Ennen digitaalisen sopimuksen valmistumista asiakas saa näiden ehtojen tekstin. Jos tämä ei ole mahdollista, ennen digitaalisen sopimuksen tekemistä ilmoitetaan, että asiakas voi tutustua näihin ehtoihin palveluntarjoajan kanssa ja että ne lähetetään asiakkaan pyynnöstä maksutta.
3. Jos digitaalinen sopimus tehdään sähköisesti, asiakas voi edellisestä kohdasta poiketen saada näiden ehtojen tekstin sähköisesti. Tämän pitäisi olla niin, että asiakas voi helposti tallentaa sen. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoitetaan, missä asiakas voi ottaa nämä ehdot huomioon ja että ne lähetetään pyynnöstä maksutta sähköisesti tai muuten.
4. Jos näiden ehtojen lisäksi sovelletaan tiettyjä tuote- tai palveluehtoja, pätevät myös toinen ja kolmas kohta ja asiakas voi aina valita edullisimman tarjouksen ristiriitaisten ehtojen sattuessa.
5. Jos näiden ehtojen määräykset raukeavat tai mitätöidään kokonaan tai osittain, sopimus ja ehdot pysyvät voimassa. Kyseinen säännös korvataan yhteisellä sopimuksella määrätyllä määräyksellä, joka on mahdollisimman lähellä alkuperäistä.
6. Tilanteet, joita ei ole mainittu näissä ehdoissa, arvioidaan näiden ehtojen mukaisesti.
7. Näiden ehtojen tulkintaa tai sisältöä koskevat epävarmuustekijät selitetään näiden ehtojen hengen mukaisesti.

Artikla 4 – Tarjous

1. Jos tarjous on voimassa tilapäisesti tai tietyin edellytyksin, se mainitaan selvästi ehdotuksessa.
2. Tarjoukset eivät ole sitovia. Palveluntarjoaja voi aina muuttaa ehdotuksia.
3. Tarjouksissa on tarkka ja täydellinen kuvaus tarjotuista tuotteista/palveluista. Tämän kuvauksen on oltava riittävän yksityiskohtainen, jotta asiakas voi arvioida ehdotuksen oikein. Käytettyjen kuvien tulee olla tarkka esitys tuotteista/palveluista. Ilmeiset virheet tai virheet ehdotuksessa eivät sido tarjoajaa.
4. Kaikki ehdotuksessa mainitut eritelmät ovat suuntaa-antavia, eivätkä ne voi johtaa korvaukseen tai sopimuksen irtisanomiseen.
5. Tuotteisiin liittyvien kuvien tulee olla tarkka esitys tuotteista. Toimittaja ei kuitenkaan voi taata, että värit ovat täsmälleen samat kuin todelliset tuotteen värit.
6. Jokainen ehdotus sisältää selkeät tiedot, jotta asiakas tietää mitä oikeuksia ja velvollisuuksia koskee. Tämä koskee erityisesti:

- Kaikki hinnat ovat ilman arvonlisäveroa (katso kohta 10);
- mahdolliset toimituskulut;
- Miten sopimus tehdään ja mitä toimenpiteitä tämä edellyttää;
- sovelletaanko peruuttamisoikeutta;
- sopimuksen maksu-, toimitus- ja toteutustiedot;
- Kuinka kauan tarjous tai hinta on voimassa;
- Digitaalisen viestinnän hinnat, jos ne eroavat perushinnoista;
- Tallennetaanko sopimus valmistumisen jälkeen ja miten asiakas voi nähdä tämän;
- Miten asiakas voi tarkistaa ja korjata tietonsa ennen sopimuksen tekemistä;
- Muut sopimuksen kielet hollannin lisäksi;
- Käytännesäännöt, joita palveluntarjoaja noudattaa ja kuinka asiakas voi tarkastella niitä sähköisesti;
- Digitaalisen sopimuksen vähimmäiskesto, kun kyseessä on porrastettu sopimus.


Valinnainen: olla